Pochopenie vašich potrieb

Kvalita, granulometria, množstvo a metóda pridávania vápna do procesu spekania sú dôležité pre štyri aspekty takejto prevádzky: charakteristiky aglomerátu, produktivitu, spotrebu paliva a environmentálnu uhlíkovú stopu.

Aké sú najlepšie spôsoby pre dosiahnutie nižšej uhlíkovej stopy, zlepšenie produktivity aglomerátu a zníženie spotreby energie?

Aký je vplyv kvality aglomerátu na celkové náklady a následné činnosti?
 

Riešenia pre vaše potreby

  • Vápno v porovnaní s vápencom zlepšuje prestup tepla v spekanej vrstve.
  • Množstvo, typ a kvalita tavidiel má významnú úlohu pri rozhodovaní o kvalite aglomerátu, čo môže mať potenciálne za následok zlepšené využitie energie a nižšie emisie z aglomerácie.
  • Využitie aglomerátu namiesto kusovej rudy a peliet pomáha znižovať spotrebu paliva vysokej pece a emisie CO2.
  • Pridaním fluxovaného aglomerátu do vysokej pece sa zvyšuje teplota zmäkčovania a tavenia a zlepšuje sa redukcia.
  • Pevnosť aglomerátu hrá dôležitú úlohu pri rozhodovaní o množstve PCI vo vysokej peci.
  • Prečítajte si viac o tomto procese tu.

Ostatné služby: Železo a oceľ

Zobraziť všetky
aod
Argónovo-kyslíkový dekarbonizačný (AOD)...
laddle_furnance
Panvová hutnícka pec