Pochopenie vašich potrieb

Naša planéta je domovom pre obrovský počet ľudí, preto existuje dopyt po zdrojovo efektívnych stavebných metódach a energeticky efektívnych murivách. Tehly z autoklávovaného pórobetónu (AAC) sú jedným z popredných riešením pre udržateľnú výstavbu. AAC sa vyrába miešaním nehaseného vápna s cementom, pieskom, vodou a hliníkovým práškom. Výsledkom je riedka malta, ktorá po stvrdnutí vytvára ľahké tvárnice so štruktúrou plástu a s výbornými tepelnými a zvukovoizolačnými vlastnosťami.

Kvôli rýchlo rastúcej populácii a rozširovaniu miest v posledných desaťročiach výrazne rástol dopyt po nových domoch a priemyselných parkoch. Výsledkom požiadavky na udržateľnú urbanizáciu je stavať environmentálne šetrne a tak, aby sa do úvahy brala efektivita zdrojov pre primárne stavebné materiály.

Riešenia pre vaše potreby

Autoklávovaný pórobetón je ľahký stavebný materiál z prefabrikovaného betónu. Zabezpečuje pre murovanú konštrukciu v domoch a priemyselných budovách konštrukčnú pevnosť, tepelnú izoláciu, protipožiarne vlastnosti a odolnosť voči plesniam.  AAC je uznávaný ako udržateľný stavebný postup, ktorý je veľmi zdrojovo efektívny, keďže je pre nosné tehly možné dosiahnuť hustotu nižšiu, ako 250 kg/m³. AAC sa vyrába miešaním vápna, cementu, sadry a hliníkového prášku v procese dávkovania. Nehasené vápno, ktoré ponúka reaktivitu a jemnosť, je kľúčovým prvkom v procese výroby AAC produktov. Tie zahŕňajú tvárnice, stenové dosky, strešné dosky, obkladové (fasádne) dosky a preklady.

Ostatné služby: Stavebné materiály

Zobraziť všetky
concrete
Betón
cement
Malty, omietky a podklady