Pochopenie vašich potrieb

Vápennopieskové tehly sú vyrobené z piesku, vápna a vody (bez prísad). Po lisovaní vysokým tlakom a po následnom autoklávovaní sa zo zmesi vyrába pevný, biely stavebný materiál. Architekti často navrhujú vápennopieskové tehly pre stavebné projekty kvôli ich dobrej zvukovej izolácii, dobrej absorpcii tepla a vlhkosti, ako aj výnimočnej požiarnej odolnosti.

Tehly s vysokou pevnosťou sú často potrebné pre murivá, ktoré nesú veľké zaťaženie. Vonkajšie murivá a vnútorné steny zvyčajne vyžadujú tepelnú a zvukovú izoláciu, keďže projektanti sa snažia dosiahnuť viacero výhod pre celú budovu použitím rovnakého typu materiálov pri výstavbe múrov. Murivá musia byť nákladovo efektívne, a to nie len v zmysle konečnej sumy ale tiež ako stavebný materiál.

Riešenia pre vaše potreby

Vápennopieskové tehly sú prefabrikovaným stavebným materiálom, ktorý zabezpečuje konštrukciu a tepelnú aj zvukovú izoláciu. Tieto tehly sa vyrábajú zmiešaním vápna, piesku a vody v sádzkach, kde musí piesok okamžite reagovať s nehaseným vápnom, aby sa vytvorila určitá prvotná pevnosť pred vstupom do autoklávu. 

Nehasené vápno, ktoré má špecifické chemické zloženie, reaktivitu a jemnosť, je jedným z kľúčových prvkov procesu odlievania vápennopieskových produktov. Vápenné omietky a podkladové vrstvy majú podobný lineárny koeficient rozťažnosti ako vápennopieskové tehly, vďaka čomu sa eliminuje praskanie na povrchu.

Ostatné služby: Stavebné materiály

Zobraziť všetky
precast concrete
Prefabrikovaný betón
hempcrete
Hempcrete - konopný betón