Pochopenie vašich potrieb

Energia je základom moderného sveta. Nedávny technický pokrok umožnil zvyšovať podiel zdrojov obnoviteľnej energie, ako sú veterná a solárna a obmedziť potrebu prerušovania ich prevádzky, ktorá stále predstavuje ich veľkú nevýhodu. Kvôli chýbajúcej dostatočnej ukladacej kapacite tak fosílne palivá a jadrové zdroje stále zostávajú v niektorých regiónoch kľúčovým prvkom energetického mixu pre potreby udržania stability siete a cenovo prijateľnej elektriny. 

Pre elektrárne je k dispozícii veľké množstvo systémov regulácie emisií. Pri výbere technológie, ktorá sa bude používať, vstupuje do hry mnoho rôznych faktorov. Tento výber má výrazný vplyv na budúcu prevádzku elektrárne. Jedným z parametrov, ktorý ovplyvňuje túto činnosť, sú špecifikácie činidiel, vrátane ich dostupnosti a cien.

Riešenia pre vaše potreby

Odborníci Carmeuse vám pomôžu vybrať pre vaše potreby najlepšie riešenie, berúc do úvahy všetky náklady, spojené s vašim projektom čistenia spalín. Môžu vám tiež odporučiť špeciálne riešenia v závislosti od lokálnych podmienok. Je preto životne dôležité, aby došlo k zladeniu vhodného činidlo s vašim použitím v súlade s parametrami, ako sú palivový mix, daný proces, miestne predpisy, atď. Naše optimalizované riešenia zahŕňajú napríklad tieto produkty:

 • CleanCalco® LS
 • CleanCalco® QL
 • CleanCalco® CDS
 • CleanCalco® SD
 • CleanCalco® FGC
 • CleanCalco® HPV
 • CleanCalco® FGC-AC
 • CleanCalco® Depurcal

Spoločnosť Carmeuse vždy zabezpečí vhodný sorbent CleanCalco® bez ohľadu na proces, ktorý si zvolíte. Okrem našich produktov vám náš široký sortiment ponúkaných služieb umožní optimalizovať čistenie spalín počas prevádzky, vďaka čomu sa budú náklady na dosiahnutie zhody udržiavať na najnižšej možnej úrovni:

 • Vyhodnotenie a demonštračná skúška
 • Podpora činností priamo na mieste
 • Tune-IT modul
 • Skladovanie a injektáž
 • Kvalita a inovácie
 • Služby a dodávky zákazníkom

Ostatné služby: Čistenie spalín

Zobraziť všetky
Incinerator
Premena odpadu na energiu
FGC industrial app
Priemyselné aplikácie