Kľúčové úvahy

Pre zdravie vašich zvierat a ziskovosť vašej farmy je nevyhnutná hygiena chovu. 
OPTILIT® je veľmi užitočný v nasledujúcich prípadoch:

  • Mastitída, ktorá môže ľahko spôsobiť významnú stratu mlieka resp. posun obdobia laktácie.
  • Infekcie kopýt: dermatitídou sa môže nakaziť viac ako tretina vášho hovädzieho dobytka, čo vedie k stratám hospodárskych zvierat v dôsledku chromosti.
  • Bodová dermatitída spôsobuje vašim zvieratám bolesť a vám straty.
  • Parazity v hnoji, ako napríklad hrčiarky, štípajúce vši, larvy múčiara, atď.

Výhody

Spoločnosť Carmeuse vyvinula OPTILIT®, aby splnil nasledujúce potreby:

  • Zníženie počtu prípadov mastitídy.
  • Sušenie hnojiva.
  • Úspora množstva použitej slamy.
  • Obohatenie hnoja zásaditými prísadami.
  • Odstavenie novorodené ošípané rýchlym, zdravým a šetrným spôsobom tak, aby ste ich udržali v najlepšom možnom stave.