Niektoré zariadenia na čistenie spalín si vyžadujú veľké množstvo činidla pre dosiahnutie 100% súladu s predpismi. Avšak skladovacia kapacita pre činidlá je často obmedzenejšia, ako pre kritické suroviny. Zvolením najlepšej možnosti dopravy a zabezpečením zodpovedajúcej doby na realizáciu dokážete kontrolovať náklady a zabezpečiť bezproblémovú prevádzku.

Spoločnosť Carmeuse poskytuje spoľahlivé a včasné dodávky vďaka:
•    Pevným vzťahov s kamiónovými, železničnými, riečnymi a námornými prepravcami.
•    Rozsiahlej siete dopravných terminálov.
•    Rozsiahlemu tímu špecialistov zákazníckej podpory, ktorí zabezpečujú najlepšie spojenie medzi našimi zákazníkmi a správnym špecialistom Carmeuse.

Náš tím tiež pripravil sériu riešení pre ďalšie zjednodušenie tohto procesu a pre odstránenie problémových miest, napríklad prostredníctvom:
•    Stratégií pre riadenie zásob pomocou modulu "Tune-IT". 
•    Mobilných skladovacích riešení pre zvýšenie zásob priamo na mieste.
•    Záložných riešení.

Mohlo by vás zaujímať