Kľúčové úvahy

Pri suchom čistení spalín je rýchlosť reakcie určená napríklad pravdepodobnosťou kontaktu medzi aktívnymi miestami častíc haseného vápna a molekulami znečisťujúcej látky. Je možné zvýšiť pravdepodobnosť reakcie zvýšením množstva aktívnych miest na časticiach haseného vápna. Takže pre daný čas reakcie (určený zariadením na čistenie spalín) sa dá zlepšiť účinnosť zachytávania znečisťujúcich látok. Overeným postupom na dosiahnutie tohto cieľa je zväčšenie merného povrchu a pórovitosti častíc haseného vápna.

CleanCalco® HPV je nami vyvinuté hasené vápno, určené pre suché čistenie spalín. Ide o suchý, biely prášok, ktorý je pripravený na okamžité použitie. Merný povrch (BET) tohto hydrátu sa zvýšil nad 40 m²/g a porézny objem dosahuje 0,2 cm³/g. Tento zvýšený merný povrch a vysoká pórovitosť ponúkajú väčšiu kontaktnú plochu so znečisťujúcou látkou, čo vedie k najvyššej možne účinnosti vo vzťahu ku kľúčovým kyslým zložkám (SOX, HCl, HF), dostupnej na trhu. Tento vylepšený výkon vedie k zníženiu potreby činidla a zníženiu dopadu na životné prostredie (emisie CO2 ...).

Výhody

  • Znížené dávkovanie v porovnaní s vysoko kvalitným haseným vápnom, aby sa dosiahla rovnaká účinnosť, čoho výsledkom sú nižšie náklady na čistenie.
  • Garantovaná dostupnosť.
  • Garantovaná konzistentnosť.
  • Zákaznícka podpora v prípade technických a logistických problémov.
  • Prémiová kvalita.
  • Zlepšená fluidita, vďaka čomu je použitie jednoduchšie.
  • Úspory pri údržbe.
  • Zvýšená spoľahlivosť zariadenia na čistenie spalín.