Kľúčové úvahy

Rad AquaCalco® je určený pre všetky mokré procesy ťažby, spracovania rudy a kovohutníctva. Tie zahŕňajú obohacovanie rudy penovou flotáciou, hydrometalurgické procesy ťažby kovov alebo odstraňovanie nečistôt z procesov a všetky podporné chemické procesy. Výrobky AquaCalco® sa tiež používajú na čistenie odpadových vôd z ťažby kovov a na neutralizáciu kyslej odpadovej vody z baní.

Výhody

  • K dispozícii vo všetkých formách - ako nehasené vápno, hydrát, vápenné mlieko.
  • Vysoká chemická čistota.
  • Nehasené vápno a hydráty dostupné v niekoľkých zrnitostiach.
  • Vápenné mlieko je k dispozícii v niekoľkých stupňoch koncentrácie až do 50%.
  • Konzistentná kvalita pre každé použitie.
     

Variácia tohto produktu

aquacalco QS nonferrous
Produkt |

AQUACALCO® Q a S

Nehasené vápno AquaCalco® Q a hydrát AquaCalco® S s upravenými vlastnosťami sa dodáva pre potreby flotácie rudy a hydrometalurgické procesy, ako aj pre čistenie priemyselnej vody a kyslej odpadovej...

Read more
aquacalco QD nonferrous
Produkt |

AQUACALCO® QD

AquaCalco® QD je nehasené vápno s upravenou reaktivitou, ktoré bolo vyvinuté za účelom optimalizácie charakteristík ťažby oxidu hlinitého procesom Bayera.

Read more
aquacalco M nonferrous
Produkt |

AQUACALCO® M

Rad hotových vápenných mliek AquaCalco® M od spoločnosti Carmeuse je špeciálny produkt pre malé a stredné zariadenia v ťažobnom a hutníckom priemysle, vrátane čistenia odpadovej vody a neutralizácie...

Read more