Pochopenie vašich potrieb

Vo väčšine priemyselných výrobných procesov sa regulácia emisií zameriava na prach a iné znečisťujúce látky, ako sú kyslé plyny a hlavne SOX. Takže sa v riadiacom systéme vyžaduje špeciálny dodatočný krok. Prioritou je zabezpečiť súlad s predpismi pri čo najnižších celkových nákladoch. Pri výbere riešenia pre čistenie spalín sú preto kľúčovými podmienkami spoľahlivosť, jednoduchosť používania a nákladová efektivita.

Väčšina štandardných riešení zahŕňa suché procesy (injektáž suchého sorbentu) kvôli ich flexibilite, jednoduchosti a nižším investičným nákladom. Vrátane skutočnosti, že sú spoľahlivé a efektívne. A aj keď je tento čistiaci krok mimo hlavnej obchodnej činnosti operátora, musí sa posúdiť aj optimalizácia procesu.

Riešenia pre vaše potreby

CleanCalco® je rad produktov Carmeuse, určený pre čistenie spalín, kde sú zahrnuté aj kompletné služby našich špecialistov. Preto je možná identifikácia, realizácia a optimalizácia spoľahlivého a nákladovo efektívneho riešenia pre čistenie spalín. Špeciálne produkty sú navrhnuté tak, aby zvýšili čistiacu účinnosť v porovnaní s klasickým haseným vápnom.

Po doladení vhodného činidla a súvisiacich služieb dokážu zákazníci plne vyhovieť predpisom. To znižuje prevádzkové náklady pri zachovaní maximálnej jednoduchosti používania. Operátor sa potom môže sústrediť na svoje základné činnosti a nie na hodnoty emisných limitov.

Naše optimalizované riešenia zahŕňajú produkty, ako napríklad:

  • CleanCalco® SD
  • CleanCalco® FGC
  • CleanCalco® HPV

Spoločnosť Carmeuse je schopná vždy zabezpečiť vhodný sorbent CleanCalco® bez ohľadu na proces, ktorý si vyberiete. Okrem našich produktov vám náš široký sortiment služieb umožní optimalizovať čistenie spalín počas prevádzky, vďaka čomu sa budú náklady na dosiahnutie zhody udržiavať na najnižšej možnej úrovni:

  • Vyhodnotenie a demonštračná skúška
  • Podpora činností priamo na mieste
  • Tune-IT model
  • Skladovanie a injektáž
  • Kvalita a inovácie
  • Služby a dodávky zákazníkom

Ostatné služby: Čistenie spalín

Zobraziť všetky
Inside bottom of smoke stack
Zariadenia a kotly
Incinerator
Premena odpadu na energiu