Ahoj Irina a vďaka za tvoj čas. Pracuješ ako laboratórny technik v našom závode vo Fieni v Rumunsku.  Porozprávaj nám, čo tvoja práca znamená a popíš nám svoj pracovný deň. 

Do Carmeuse som nastúpila pred jeden a pol rokom a mám veľmi rada to, čo robím. Som človekom, ktorý pracuje s nadšením a táto práca mi neustále poskytuje príležitosť učiť sa, objavovať nové veci a rozvíjať svoje zručnosti. 

V laboratóriu vo Fieni pracujeme dvaja na 8-hodinových zmenách. Zvyčajne ráno zadávame do SAP údaje, ktoré sa zhromaždili v laboratóriu cez noc. Okrem toho spúšťame každodenné skúšky pecí. Vo Fieni máme dve pece a u každej z nich vykonávame 4 skúšky každý deň. Jedna trvá približne 30 minút.

V laboratóriu analyzujeme množstvo vzoriek a vykonávame všetky druhy skúšok pecí aj mletého vápenca. Každý zákazník má jasné špecifikácie, týkajúce sa produktu, ktorý nakupuje v Carmeuse. Preto je veľmi dôležité, aby sme tieto požiadavky dodržiavali a poskytovali k nim konkrétne laboratórne skúšky (reaktivita, CO2). 

A čo bezpečnosť? Cítiš sa bezpečne, keď pracuješ v prevádzke Carmeuse? 

Pri práci sa cítim bezpečne na 100%. Spoločnosť Carmeuse kladie veľký dôraz na bezpečnostné opatrenia. Máme pravidelné bezpečnostné školenia, špeciálne ochranné prostriedky a každý z mojich kolegov si je vedomý, že sme to my, kto si musí dávať pozor a kto musí dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy. Dôkazom je to, že naša prevádzka vo Fieni nedávno oslávila 8 rokov bez nehody. 

Gratulujeme. Aká je teda atmosféra v prevádzke? Aké vzťahy si si vytvorila s kolegami? 

Mám so svojimi kolegami veľmi dobré vzťahy a myslím si, že som do nového tímu po nástupe rýchlo zapadla. Po nástupe do zamestnania som dostala značnú podporu a pomoc od svojich kolegov v laboratóriu, ktorí mali viac skúseností s touto prácou, ale tiež od vedúceho laboratória v Campulungu, čo je ďalšia prevádzka v Rumunsku. Bolo pre mňa ľahké naučiť sa, čo mám robiť a tím bol veľmi srdečný a veľmi dobre ma prijal. 

V prevádzke nás pracuje iba niekoľko a úprimne, to je jediná nevýhoda v mojej novej práci. To, že som v laboratóriu skoro sama. Prišla som z prostredia, kde som pracovala s viacerými ľuďmi a tento socializačný aspekt mi niekedy chýba. Prakticky som na svojej zmene sama a s ostatnými kolegami sa stretávam len keď odoberám vzorky, inak mi skúšky zaberajú všetok čas. Dobré je to, že svoju prácu mám skutočne rada a to mi kompenzuje všetko ostatné. 

Ďakujeme, Irina. Želám ti šťastný nový rok 2021 a veľa úspechov v pracovnom aj osobnom živote.