NAŠE POSLANIE
Najdôležitejšie je, že naše poslanie presadzujeme na základe hodnôt, ktoré sú podľa nás nevyhnutné pre plnenie našich krátkodobých a dlhodobých cieľov. Spoločne s nimi prispievame k tvarovaniu našej spoločnosti, našich prevádzok a obchodnej činnosti.

Záleží nám na ľuďoch.
Sme odvážni a preto myslíme odlišne.
Podporujeme inovácie.

 

NAŠA VÍZIA
Naša vízia riadi našu obchodnú stratégiu, našu činnosť a jednotlivé ciele. 

Prispievame k lepšiemu svetu.  

 

NAŠE HODNOTY 
Naše správanie vychádza z našich hodnôt a presvedčení. Pôsobíme celosvetovo v rôznych krajinách, rôznych kultúrach s rôznymi náboženstvami a politickými situáciami. Naše hodnoty sú našim prostriedkom na premostenie týchto rozdielov a ich využitie je nesmierne dôležité pre posilnenie našej spoločnosti.

Zameranie na zákazníka

 • Zaistenie správnej kvality vo vzťahu k produktu, službám a dodávkam
 • Uľahčenie života zákazníkovi
 • Predčiť očakávania našich zákazníkov 

Dlhodobosť

 • Získanie lojality našich zákazníkov
 • Efektívne fungovanie
 • Investícia do najnovších technológií - do budúcnosti

Zodpovednosť

 • Odhalenie problémov a ich riešenie
 • Férové rozhodnutia
 • Bezpečnosť pri práci

Rešpekt

 • Rešpektovanie našich záväzkov
 • Rešpektovanie odlišných nápadov, ľudí a kultúr 
 • Rešpektovanie prostredia a prírody našich komunít

Efektivita

 • Zjednodušenie procesov všade tam, kde to možné je
 • Zabezpečenie maximálnych výsledkov s najmenším úsilím 
 • Rozumné hospodárenie s dostupnými prostriedkami
Carmeuse Badge of Honor