Pochopenie vašich potrieb

 • Vápnik je základnou živinou pre rast väčšiny zvierat. Pomáha napríklad pri zosilnení kostí a zlepšuje pevnosť vajec. Uhličitan vápenatý od Carmeuse predstavuje najvyššiu kvalitu a konzistentnosť produktu a zabezpečuje minerály a výživové doplnky pre dobre vyvážené krmivo zvierat.

KOMBINOVANÉ KRMIVO

Denný pomer krmív pre zvieratá je definovaný v Nariadení EÚ č. 1831/2003 o výživových doplnkoch pre zvieratá ako "priemerné celkové množstvo krmiva, vypočítané pri obsahu vlhkosti 12%, ktoré si vyžaduje zviera daného druhu, vekovej kategórie a poskytovaného úžitku pre uspokojenie jeho potrieb“. Kombinované krmivo predstavuje zmes krmív, ktoré môžu ale tiež nemusia obsahovať prísady pre orálne kŕmenie zvierat vo forme kompletnej alebo doplnkovej potravy.

MINERÁLY A VÝŽIVOVÉ DOPLNKY

Potrava zabezpečujúca proteíny, energiu a vlákninu je základom, ale neuspokojuje všetky potreby zvierat. Dobytok a hydina potrebujú minerály, ako sú vápnik, fosfor a horčík. Ich potreba týchto minerálov sa dokonca zvyšuje v určitých fázach dospelosti, napríklad počas produkcie mlieka.
 

Prečo je vápnik tak dôležitý?

 • Hrá dôležitú úlohu pri absorpcii živín (zmena priepustnosti buniek) ako aj pri zrážaní krvi.
 • Je kľúčovým minerálom pre tvorbu škrupín vajec v kŕdľoch nosníc.
 • Výrazne pomáha pri raste dobytka vďaka podpore dobrého vývoja kostí.


Riziká spôsobené nedostatkom vápnika

 • Problémy kostry a kostí.
 • Znížená chuť do jedla.
 • Zvýšená citlivosť na infekcie spôsobené parazitmi.

Riešenia pre vaše potreby

KOMBINOVANÉ KRMIVO

Kombinované krmivo je doplnkovou potravou, ktorá obsahuje minerály. Vápnik je kľúčovým prvkom týchto minerálov. Kombinované krmivo vo všeobecnosti obsahuje 2 až 4% minerálov, vitamínov a doplnkov. Carmeuse ponúka uhličitan vápenatý s vysokým obsahom vápnika, ktorého cieľom je doplniť potrebný vápnik dobytku.

MINERÁLY A VÝŽIVOVÉ DOPLNKY

Odborníci na výživu a výskumné ústavy vypracovali tabuľky, ktoré definujú potreby zvierat podľa ich druhu a veku. Aby bolo možné tieto potreby a požiadavky na potravu (hlavne suché krmivo) naplniť, ponúkajú minerálne zmesi s vitamínovými doplnkami alebo premixy. Tieto premixy často obsahujú 40 až 70% vysokokvalitného uhličitanu vápenatého.

Carmeuse sa zameriava na kvalitu uhličitanu vápenatého, ktorý dodáva vo svojich vitamínových a minerálnych doplnkoch.
 
Spôsoby distribúcie uhličitanu vápenatého

 • Samostatne, vo forme prášku alebo peliet vo válovoch,
 • Alebo zhutnený vo forme blokov, vhodných pre olizovanie, spolu s minerálmi, minerálnymi živinami a vitamínmi.


Zhutnený a homogénny produkt umožňuje: 

 • Znížené straty kvôli vetru a na dne válovov.
 • Potravu s väčšou zrnitosťou od 0,2 do 1,5 mm.
 • Min. obsah vápnika 38%.
 • Obmedzený obsah chlorovodíkových nerozpustných prvkov.
 • Pravidelné fyzikálne a chemické analýzy.

Kľúčový fakt:

Vďaka vyváženej potrave dnes produkované mäso obsahuje menej tuku.

Ostatné služby: Poľnohospodárstvo

Zobraziť všetky
soil amend
Ošetrenie pôdy
CowdesinfectionEurope
Dezinfekcia