Calcitec® pro stavebnictví

Calcitec® je minerální plnivo s vysokým obsahem uhličitanu vápenatého. Plnidla mají certifikát CE podle normy EN 13043.

>30
roky odborných znalostí

Klíčové aspekty

  • Calcitec® ve směsi zvýší trvanlivost asfaltových tmelů a asfaltového betonu.
  • Konzistentní jemný výrobek s certifikací.
  • Spolehlivé dodávky i v době nejvyšší poptávky.