Péče o zvířata

Správné chovatelské postupy zahrnují mnoho oblastí, včetně krmení, hygieny a životního prostředí. Zvířata chovaná v dobrých životních podmínkách vynikají nejen svými fyzickými schopnostmi, ale také dobrou kondicí, která je stále důležitějším měřítkem úspěchu v chovu zvířat. Obraťte se na naše odborníky, abychom vám mohli pomoci konkrétními radami přizpůsobenými vašim individuálním potřebám.

Obrázek
Cows.jpg
Menu

VÝROBA KRMIV

Zdravý a plnohodnotný život začíná vyváženou stravou. Z mnoha základních živin hraje vápník důležitou roli při udržování vitality a pohody. Vápník je základní živinou pro vývoj většiny živočichů. Pomáhá zpevňovat kosti, zlepšuje pevnost vajec a je nezbytný pro životně důležité enzymatické procesy. Společnost Carmeuse poskytuje uhličitan vápenatý nejvyšší kvality pro výrobu prémiových minerálních směsí a doplňků.

Více informací
animal_baby_lamb

DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT

Udržování hygienických podmínek je nesmírně důležité pro pohodu zvířat a celkovou produktivitu farmy. Šetrný a preventivní dezinfekční pracovní postup hraje klíčovou roli v prevenci šíření nemocí, které jsou v současnosti stále častější. Produkty OPTILIT® byly vyvinuty pro přirozenou dezinfekci stájí a chlévů. Kontaktujte naše odborníky a najděte to nejlepší řešení pro vaši farmu.

Více informací
Animal_welfare_chicken

RYBNÍKY

Sladkovodní potravní řetězce jsou tvořeny širokou škálou organismů, jejichž vyvážené soužití hraje velmi důležitou roli pro úspěšné fungování rybničních hospodářství. Okyselování rybníků je kritickým problémem v rybářství a produkci ryb, protože může mít škodlivé účinky na vodní ekosystémy a zdraví ryb. Dochází k němu zejména v důsledku hromadění kyselých látek ve vodních nádržích, což vede ke snížení hladiny pH. Okyselování vody může být důsledkem různých zdrojů, včetně zemědělských odpadních vod, průmyslových výpustí a atmosférických srážek. Představuje mnohostranný problém. Našim partnerům nabízíme řadu řešení, která pomáhají udržet rovnováhu v kvalitě vody.

Více informací
Fishpond_fish