Technologická voda

Voda je základním zdrojem téměř pro všechny druhy průmyslu. Tyto takzvané procesní vody se používají v široké škále aplikačních variant od vody uvnitř reakčních procesů, chladicí vody, vody v kotlích atd. Procesní vody, které často pocházejí z povrchových vod nebo recyklovaných odpadních vod, musí být upraveny v souladu se specifikacemi požadovanými výrobou, aby byl umožněn dobrý a stabilní výrobní proces. Řada výrobků AquaCalco® umožňuje díky různým vlastnostem výrobků dosáhnout specifických požadavků nákladově efektivním způsobem.

Obrázek
Process_water

Podrobnější funkce:

Kontrola tvrdosti:

 • Díky vlastnostem zvyšujícím pH a zdroji vápníku je dosaženo vhodné dekarbonizace nebo remineralizace vody.

regulace pH:

 • Řada výrobků AquaCalco® (Q, S, M) s hodnotou pH 12,6 má vysokou neutralizační hodnotu, která umožňuje vhodné a správné zvýšení pH.
 • AquaCalco® LS působí jako přírodní pufr, protože pomalu reaguje s kyselou vodou a neutralizuje ji až na pH kolem 7, přičemž mineralizuje vodu vápníkem a/nebo hořčíkem.

Srážení anorganických znečišťujících látek:

 • Díky zvýšení hodnoty pH lze z odpadní vody účinně odstranit těžké kovy.
 • Díky obsahu vápníku v řadě AquaCalco® se znečišťující látky, jako jsou sírany, fosforečnany a fluoridy, vysrážejí ve formě málo rozpustných vápenatých solí.

Snížení CHSK koagulací:

 • Výrobky AquaCalco® podporují koagulaci/flokulaci nerozpustných organických látek ve vodě. Odstraněním těchto organických složek ve formě kalu lze pozorovat výrazné snížení CHSK (chemické spotřeby kyslíku).

Dostupnost:

 • Většina výrobků AquaCalco® se vyrábí na místě.

 

Podrobnější informace o výhodách:

Využití vedlejších produktů změkčování:

 • V procesu dekarbonizace s produkty AquaCalco® vzniká vápenatý kal, který lze zhodnotit např. v zemědělských procesech.

Bezpečná a snadná manipulace:

 • AquaCalco® S a M jsou považovány za produkt, který není agresivní pro pokožku a není korozivní.

Jedinečná neutralizace pH:

 • Nahrazuje žíravou sodu jeden na jednoho.

Snížení TCO:

 • AquaCalco® je nákladově efektivnější než jiné neutralizační prostředky zvyšující pH.
 • AquaCalco® zlepšuje koagulaci a zároveň snižuje potřebu dalších chemických činidel při fyzikálně-chemické úpravě vody.
 • Snížení opotřebení a potřeby čištění díky regulaci tvrdosti.
 • Žádné omezení dostupnosti a vyrábí se lokálně.