Výroba oceli v BOF

Vysoce kvalitní vápno a vápenec z Carmeuse jsou hlavními složkami tavidel používaných v konvertoru BOF. Vápno a vápenec zajišťují přísun CaO a MgO do konvertoru, upravují alkalitu strusky a eliminují oxid křemičitý, přičemž zlepšují výtěžnost kovů a chrání a zvyšují životnost žáruvzdorných materiálů. Vysoká čistota a reaktivita vápna rovněž pomáhá zlepšit defosforizaci během výrobního procesu, což vede k významnému pozitivnímu dopadu na čistotu oceli, produktivitu a celkové snížení výrobních nákladů.

Obrázek
BOF_steelmaking_6