Vápno

V procesu pěnění je klíčové hašené vápno, které při výrobě pórobetonových tvárnic reaguje okamžitě s cementem, sádrou, vodou a hliníkovým práškem. Vápno se také používá k výrobě vápenného tmelu, který se používá při výrobě malty a omítek.

25.000
bytů za rok v Evropě
15
spokojených závodů
60
let odborných znalostí

Klíčové aspekty

  • Poskytuje vysoký výkon
  • Nákladově efektivní a ekologické vlastnosti
  • Výhody pro mnoho různých průmyslových aplikací