Odpadní vody

Voda je jedním z klíčových prvků pro život na naší planetě, proto je nutné, aby byla před vypuštěním zpět do přírody vyčištěna. Čistírny odpadních vod jsou instalovány v obcích a průmyslových podnicích, aby splňovaly fyzikální, chemické a biologické limity stanovené místními orgány s cílem zajistit bezpečnou a zdravou vodní bilanci. Řada výrobků AquaCalco® umožňuje dosáhnout těchto limitů nákladově efektivním způsobem díky různým funkcím výrobků.

Obrázek
Wastewater_2