Sekundární metalurgie

Po získání oceli z primární ocelářské pece, jako je BOF nebo EAF, se roztavená ocel dále zpracovává a zušlechťuje, aby se vyrobily vyšší třídy oceli, u nichž je rozsah chemického složení a konzistence relativně blízký. Sekundární metalurgie hraje klíčovou roli při zlepšování vlastností kovu dolaďováním jeho složení, změnou teploty a dalším odstraňováním nečistot. Mezi klíčové procesy v sekundární metalurgii patří používání LRF pecí a proces oduhličování argonem a kyslíkem (AOD), které jsou důležité pro získání požadovaných jakostí oceli se specifickými mechanickými a chemickými vlastnostmi. Při dosahování těchto cílů hrají klíčovou roli různé vápenné produkty a směsi společnosti Carmeuse.

Obrázek
steel_making_5
Menu

PROCESY LRF

Rafinace v peci LRF je poslední, ale nejdůležitější fází procesu tavení oceli. Tato fáze poskytuje poslední možnost zušlechtit ocel a upravit její chemické složení a teplotu. Složení strusky má velký význam, a proto by se při výběru tavidel neměly dělat žádné kompromisy, aby byla zajištěna co nejvyšší kvalita oceli. Vápenné produkty Carmeuse účinně přispívají ke zušlechtění oceli tím, že odstraňují zbytkové nečistoty, jako je síra, a chrání žáruvzdorné materiály.

Více informací
LRF_processes_2

PROCESY AOD

Proces oduhličování kyslíkem a argonem (AOD) se používá při výrobě nerezové oceli obsahující oxidovatelné prvky, jako je například chrom. K dosažení optimální dezoxidace a odsíření bez narušení procesu oduhličování je zapotřebí vysoce kvalitní vápno Carmeuse s nízkým obsahem uhlíku.

Více informací
steel_making_4