Obrázek
chemical_grade_limestones_2
Chemický vápenec a dolomitický vápenec
Obrázek
high_calcium_quicklime_carmeuse
Pálené vápno s vysokým obsahem vápníku
Obrázek
dolomitic_quicklime_ironmaking
Dolomitické hašené vápno
Obrázek
Milled_quicklime_in_steelmaking
Mleté hašené vápno
Obrázek
Carmeuse_synthetic_slags
Syntetické strusky