Kamenivo

Velké inženýrské projekty představují pro každého dodavatele výzvu, pokud jde o zajištění včasných dodávek primárních surovin pro výrobu hotových betonových směsí a asfaltových směsí na staveništi, jakož i dodávek kameniva pro silniční podkladové konstrukce.

Obrázek
crushed_stones_aggregates