Procesy LRF

Rafinační proces sestává z dezoxidace a odstranění zbytkových nečistot, jako je především síra a nekovové částice, a z dalšího chemického zpracování (neboli zušlechťování). Použití syntetických struskovacích činidel obsahujících vápník, hliník a další tavidla napomáhá tavení a tvorbě bílé strusky v počáteční fázi. K účinnému dosažení cíle odkyselení a čistoty oceli se používá vysoce kvalitní vápno Carmeuse s nízkým obsahem síry ve směsi, kterou lze přizpůsobit konkrétním potřebám každého zákazníka.

Obrázek
LRF_processes_2