Zdicí prvky z křemičitanu vápenatého

Kalcium-silikátové zdivo je prefabrikovaný stavební materiál, který současně poskytuje konstrukci, tepelnou a zvukovou izolaci. Tyto jednotky se vyrábějí smícháním vápna, písku a vody v dávkovém procesu, kdy vápno musí okamžitě reagovat s páleným vápnem, aby před vstupem do autoklávu získalo určitou počáteční "zelenou" pevnost.

Obrázek
sand_lime_bricks_1