Ošetření půdy

Jemné neznečištěné půdy se špatnou únosností jsou pro geoinženýry a projektanty často velkou výzvou. Když se ViaCalco® přimíchá do jemných zemin, může se nezpracovatelné místo změnit v pevnou pracovní plošinu. Ta poskytuje základ pro další výstavbu všech typů podloží, krycích vrstev a podkladů pro dálnice, železnice, silnice, průmyslové areály, letiště nebo jiné zemní práce související s inženýrskými projekty.

Obrázek
Soil_treatment