Příprava železné rudy

Produkty Carmeuse na bázi vápence, dolomitu nebo vápna pomáhají odstraňovat nečistoty a zlepšovat fyzikální a chemické vlastnosti aglomerátů pro vysokopecní aplikace Naše kvalitní vápence a pálené produkty s optimalizovanou distribucí zrn ovlivňují dopad procesu výroby železa na životní prostředí tím, že zvyšují produktivitu a snižují celkové náklady na energii a celkové emise procesu přípravy železné rudy.

Obrázek
Iron_ore_4