Přesný odběr vzorků půdy

Bez podrobné znalosti půdních podmínek nelze dosáhnout účinného zlepšení půdy a výživy plodin. Sledování obsahu živin, pH a změn ve struktuře půdy poskytne informace o stavu půdy a faktorech omezujících její úrodnost. Využití služby přesného odběru půdních vzorků zabrání nedostatečnému nebo nadměrnému hnojení, zabrání nepříznivým účinkům na rostliny i životní prostředí a zajistí vyvážený poměr živin v půdě, což má v konečném důsledku ekonomický přínos.

Obrázek
Soil_service_summer_car