Znečištěné půdy

V Evropě se zpracovává velké množství průmyslových kalů a kontaminované půdy. V souladu s koncepcí oběhového hospodářství lze průmyslové kaly znovu použít v průmyslu, stavebnictví a při sanaci nebo je využít jako palivo. Všechny ekologické zátěže, bez ohledu na jejich typ a původ, vyžadují zpracování, aby bylo možné kontrolovat jejich nepříznivé dopady na životní prostředí. Společnost Carmeuse nabízí řadu produktů StabiCalco® pro komplexní úpravu a stabilizaci znečištěných zemin.

Obrázek
Polluted_soil

Podrobnější funkce:

Neutralizace:

 • StabiCalco® s hodnotou pH 12,6 má vysokou neutralizační hodnotu, která umožňuje zvýšit pH bez použití korozivních a nebezpečných chemikálií.

Směsi na míru:

 • Ve zvláštních případech kombinují přizpůsobená pojiva s obsahem vápna výše uvedené účinky se zvýšenou cementační reakcí hydraulických příměsí. Výsledkem jsou stabilní a trvanlivé finální výrobky všude tam, kde je to požadováno.

Koagulační účinky:

 • Výrobky StabiCalco® podporují koagulaci jílových směsí, což usnadňuje jejich zpracování.

Imobilizace a stabilizace:

 • Pro většinu sedimentů přizpůsobená pojiva kombinují výše uvedené účinky se zvýšenou cementační reakcí hydraulických příměsí. Výsledkem tohoto synergického efektu jsou stabilní a trvanlivé finální produkty všude tam, kde je to požadováno.

 

Podrobněji o výhodách:

Zvýšená bezpečnost:

 • Bezpečnější neutralizace kyselých zemin pomocí StabiCalco® S a M, které jsou považovány za neaditivní a nekorozivní produkt.

Lepší manipulace:

 • Vysychání (díky exotermickým reakcím).
 • Další odvodnění a fyzikální přeměna díky reakci s jílovými minerály v půdě, která uvolňuje fyzikálně vázanou vodu; tím se mění jejich charakter na písčitý nebo zrnitý.

Imobilizace kontaminantů a blokování vyluhování:

 • Snížení rozpustnosti většiny kontaminantů ve znečištěných půdách (zejména těžkých kovů, fluoridů a síry) díky alkalickému pH a přídavku vápníku, který zabraňuje jejich vyplavování do prostředí.

Snížení TCO:

 • Díky různým vlastnostem řady výrobků StabiCalco® lze dosáhnout snížení počtu kroků úpravy a/nebo úpravy na místě, což vede ke snížení celkových nákladů na úpravu.
 • Žádné omezení dostupnosti a lokální výroba.

Udržitelnost:

 • Potenciální opětovné použití "kalů".
 • V některých případech je možné zpracování na místě.