Přeměna odpadu na energii

Nakládání s odpady je nyní prioritou nás všech. Snižování, opětovné využívání a recyklace odpadu musí být v centru pozornosti každého z nás. Nicméně nejlepším řešením je energetické využití zbývající části odpadu. Tato frakce je udržitelnou součástí řetězce nakládání s odpady a vytváří cennou a obnovitelnou energii. Toto odvětví je jedním z nejčistších v Evropě díky snižování emisí znečišťujících látek ze zařízení na energetické využití odpadu v souladu s některými z nejpřísnějších světových předpisů. Sortiment výrobků CleanCalco® a tým technické podpory umožňují dosáhnout požadovaných zákonných požadavků s co nejnižším ekonomickým dopadem.

Obrázek
Waste-to-Energy

Podrobnější funkce:

V souladu s nejlepšími dostupnými technologiemi:

 • Výrobky CleanCalco® nabízejí vysokou účinnost při odstraňování kyselých znečišťujících látek chloridů, síry, selenu a fluoridů.
 • Díky duálnímu vstřikování s CleanCalco® Depurcal lze dosáhnout výrazného snížení zatížení znečišťujícími látkami před klasickou linkou čištění spalin.

Široké portfolio:

 • Sortiment produktů CleanCalco® zahrnuje širokou škálu výrobků, které jsou navrženy pro použití ve většině systémů čištění spalin od mokrého po suché čištění.
 • Speciální řada výrobků pro zlepšení čistoty kotlů.

Technická podpora a optimalizace na místě:

 • Odborníci společnosti Carmeuse vám pomohou optimalizovat váš proces tak, aby splňoval přísné legislativní požadavky a zohledňoval celkové náklady na provoz.

Bezpečné a snadné použití:

 • Výrobky jsou připraveny k použití.
 • Výrobky CleanCalco® jsou považovány za neaditivní výrobek a nekorodují s pokožkou (např. CleanCalco® Q).

 

Podrobněji o výhodách:

Dosažení zákonných požadavků:

 • Výrobky CleanCalco® jsou vhodné a kompatibilní s většinou stávajících zařízení na čištění spalin.
 • Dvojité vstřikování s CleanCalco® Depurcal umožňuje snížit množství znečišťujících látek před čisticí linkou spalin, což vede k plynulejšímu a efektivnějšímu provozu celé linky.

Optimalizace TCO:

 • Nižší spotřeba činidla díky velmi vysoké účinnosti a technologické podpoře našich odborníků.
 • Žádná příprava činidla.
 • Nižší vyluhovatelnost popílku, což vede k nižším nákladům na likvidaci nebo potenciálnímu opětovnému využití v procesu.
 • Vysoká energetická výtěžnost díky nízkoteplotní účinnosti a lepší čistotě kotle při použití produktů CleanCalco® vhodných pro vysokoteplotní vstřikování.
 • Žádné zvýšení emisíCO2 v rozsahu 1.
 • Žádné omezení dostupnosti a lokální výroba.