Soli vápníku

Sloučeniny nebo soli na bázi vápníku se celosvětově používají v široké škále aplikací. Jako zdroj vápníku pro výrobu těchto "chemikálií" se nejčastěji používají produkty na bázi vápna, protože nekontaminují konečné produkty cizími a nežádoucími ionty. Konečné produkty lze použít v zemědělství, potravinářství, při výrobě krmiv, dezinfekci, výrobě plastů a v mnoha dalších odvětvích. Společnost Carmeuse nabízí širokou škálu produktů, know-how a služeb zaměřených na specifické potřeby hlavních procesů využívajících produkty na bázi vápna s cílem maximalizovat účinnost celého procesu.

Obrázek
Calcium_salts_1

Podrobnější funkce:

Vysoká čistota a reaktivita:

  • Každý produkt má vysokou čistotu a reaktivitu přizpůsobenou vašemu procesu, protože tyto vlastnosti mají přímý vliv na výtěžnost procesu a kvalitu konečného produktu.
  • Sortiment výrobků je v souladu s předpisy a normami HACCP a FCA.

Vysoký obsah vápníku:

→ Všechny poskytované výrobky mají vysoký obsah vápníku:

  • Výrobky na bázi vápence: minimálně 38 %w vápníku.
  • Výrobky na bázi páleného vápna: minimálně 68 %w vápníku.
  • Výrobky na bázi hydratovaného vápna: minimálně 52 %w vápníku.

kontrola pH:

  • Vápník: velmi vhodný pro regulaci pH k ochraně biologického života v reaktoru nebo k dosažení optimálních podmínek pro biochemické reakce.
  • Neutralizační hodnota zajišťuje správnou neutralizaci (organických) kyselin, čímž vznikají vysoce čisté vápenaté soli.