Ošetření půdy

Zpracování půdy hraje klíčovou roli v udržitelném hospodaření s našimi přírodními zdroji, zejména v Evropě, kde jsou velké objemy půdy podrobovány různým zpracovatelským operacím. V souladu se zásadami oběhového hospodářství nacházejí průmyslové kaly po svém původním využití nový život. Tento všestranný materiál lze znovu využít v průmyslu, začlenit do stavebních projektů nebo použít při sanaci životního prostředí. Používáním řešení na bázi vápna nejen řešíme okamžité ekologické problémy, ale také připravujeme půdu pro udržitelnější budoucnost. Tato pojiva usnadňují přeměnu potenciálně škodlivých materiálů na cenné zdroje, minimalizují odpad a snižují naši závislost na omezených surovinách.

Obrázek
construction_mix
Menu

ZNEČIŠTĚNÉ PŮDY

V Evropě se zpracovává velké množství průmyslových kalů a kontaminované půdy. V souladu s koncepcí oběhového hospodářství lze průmyslové kaly znovu použít v průmyslu, stavebnictví a při sanaci nebo je využít jako palivo. Všechny ekologické zátěže, bez ohledu na jejich typ a původ, vyžadují zpracování, aby bylo možné kontrolovat jejich nepříznivé dopady na životní prostředí. Společnost Carmeuse nabízí řadu produktů StabiCalco® pro komplexní úpravu a stabilizaci znečištěných zemin.

Více informací
Polluted_soil_enviro

NEZNEČIŠTĚNÉ PŮDY

Jemné zeminy se špatnou únosností jsou pro geoinženýry a projektanty často velkou výzvou. Když se ViaCalco® přimíchá do jemných zemin, může se z nezpracovatelného místa stát pevná pracovní plošina. Ta poskytuje základ pro další výstavbu všech typů podloží, krycích vrstev a podkladů pro dálnice, železnice, silnice, průmyslové areály, letiště nebo jiné zemní práce související s inženýrskými projekty.

Více informací
Soil_treatment_2