Chemické sloučeniny

Vápník se často používá při výrobě mnoha chemických produktů jako pomocná látka, neutralizační činidlo, mazací prostředek nebo dokonce katalyzátor. Požadavky na chemickou čistotu, fyzikální vzhled a reaktivitu mohou ovlivnit reakční proces a nebo kvalitu konečného výrobku. Hlavními funkcemi výrobků na bázi vápna v "chemickém průmyslu" jsou například zásaditost chemického prostředí v reaktoru, zásaditost konečného produktu, výroba cenného vedlejšího produktu, regenerace činidla (kaustifikace).

Obrázek
Technologiest_laboratory