Průmyslové kotle

Energie je nezbytnou potřebou pro mnoho průmyslových aplikací. Energie se používá v různých formách, jako je pára, elektřina nebo tepelná energie. Výroba energie vyžaduje přeměnu fosilních paliv nebo obnovitelných zdrojů energie. Pro splnění emisních limitů v daném odvětví, které se týkají emisí z energie nebo procesů, je často nutné čištění spalin. Sortiment výrobků CleanCalco® a tým technické podpory umožňují dosáhnout požadovaných zákonných požadavků s co nejnižším ekonomickým dopadem.

Obrázek
Industrial_boilers_3