Buničina a papír

"Papírenský průmysl" je obecný název pro odvětví, v němž se dřevo zpracovává na papír, buničinu, lepenku a další výrobky na bázi celulózy. Vápno je jedním z nejdůležitějších produktů používaných v tomto odvětví. Používá se v procesu extrakce celulózy, při bělení (tvorba chlornanu vápenatého) a v procesech úpravy vody. Toto činidlo je klíčové v nejčastěji používaném "kraftovacím procesu", kde se vápno používá v uzavřené smyčce pro proces kaustifikace.

Obrázek
Paper_newspapers

Proces kaustifikace je přeměna vzniklého "vedlejšího produktu" uhličitanu sodného na kaustickou sodu. Získaný hydroxid sodný se znovu použije v procesu. Rekalcifikace (přeměna vápence na vápno) vzniklého uhličitanu vápenatého dosahuje výtěžnosti vápna 90 až 97 %. Ke kompenzaci ztrát je nutné doplňování vysoce čistého páleného vápna (z externího zdroje).