Autoklávovaný pórobeton (AAC)

V posledních desetiletích výrazně vzrostla potřeba nových domů a průmyslových parků v důsledku rychle rostoucího počtu obyvatel a stále se rozšiřujících měst. Cíl udržitelné urbanizace je zpochybňován trendem stavět ekologicky šetrným způsobem s ohledem na efektivní využívání zdrojů primárních surovin.

Obrázek
AAC_4