Malty, omítky a nátěry

Malty pro zdění a omítání musí mít dobré vlastnosti, a to jak v čerstvém, tak ve ztvrdlém stavu. Malta je nezbytná pro spojení cihel nebo pro vytvoření tvarovaných povrchů vnitřních a vnějších stěnových konstrukcí. Společnost Carmeuse nabízí architektům, dodavatelům a investorům řešení SuperCalco® na bázi vápna, aby vyhovovala potřebám stavebnictví i z důvodů ochrany zdraví a udržitelnosti.

Obrázek
mortars_6