Společnost Carmeuse se zavázala provádět své obchodní činnosti v souladu s našimi hodnotami a udržitelnými postupy. Naše obchodní aktivity jsou závislé na mnoha dodavatelích různého zboží a služeb. Společnost Carmeuse očekává, že i naše dodavatelská základna bude dodržovat přiměřené standardy chování.

Pokud jste nebo se chcete stát jedním z dodavatelů společnosti Carmeuse, přečtěte si prosím důkladně tyto zásady.