Úprava půdy

Naše orná půda je neustále vystavena okyselování a erozi. Okyselování půdy je mimo jiné způsobeno vyplavováním vápníku z půdy, který se podílí na vázání půdních částic, vytváření kypření a formování chemismu půdy. Snížení pH výrazně zhoršuje využití živin. Pro zemědělce je proto velmi důležité udržovat úrodnost našeho nejcennějšího zdroje, půdy.

Obrázek
Soil_amendament_hands

Zdravé půdy se vyznačují aktivním půdním životem, kyprou půdní strukturou, příznivou vodní bilancí a v důsledku toho odolností vůči extrémním zátěžím prostředí. Obnovením optimálního, neutrálního chemismu půdy můžeme udělat velký krok k ideálnímu stavu půdy.  V příznivém prostředí jsou užitečné organismy aktivnější, pomáhají přijímat živiny a potlačovat rostlinné patogeny a také pomáhají rozkládat zbytky strniště.

Naše intenzivně obhospodařované půdy jsou vystaveny silnému okyselujícímu vlivu, což má za následek špatné hospodaření s vodou, zhutnělé, obtížně obdělávatelné nebo dokonce nestrukturní půdy a s tím související kyselý chemismus. Při plánování aplikací živin pro jarní plodiny lze i v mírně kyselých půdách očekávat ztrátu 15 až 20 % ve využití dusíku a draslíku a až 50 % ve využití fosforu v závislosti na pH.

Přidání vápníku a změna chemického složení směrem k neutrálnímu vede k měřitelnému zlepšení využití hnojiv a stavu půdy. Vzhledem k tomu, že vliv množství aplikovaných živin na výnosy je klíčovou otázkou pro ekonomické hospodaření, měl by hrát významnou roli také adekvátní přídavek vápníku.