Důležité upozornění: Pokud se vaše zpráva netýká obav z nedodržování předpisů, kontaktujte nás.

Jak nahlásit obavy z nedodržování předpisů?

1. Můžete se rozhodnout použít webový formulář nebo zavolat na bezplatné telefonní číslo a zanechat zprávu. Oba postupy najdete na této webové stránce. V zájmu usnadnění akceschopného a účinného prozkoumání vašich obav z nedodržování předpisů uveďte podrobný popis vašeho znepokojení (kdo, co, kdy, jak) a podpůrné důkazy (např. kopie dokumentů, snímky obrazovky nebo jména svědků), které mohou potvrdit vaše oznámení. Upozorňujeme, že všeobecná tvrzení není možné vyšetřit.

2. Druhou možností je podávání hlášení prostřednictvím telefonních hovorů. Před použitím této možnosti si Stáhněte PDF a vyhledejte místní telefonní číslo.

3. V obou případech dostanete individuální číslo případu. Toto číslo si zapište a uchovejte na bezpečném místě.

4. Toto číslo případu je vaším osobním klíčem k systému Speak Up a k podanému oznámení. Umožňuje vám sledovat průběh vašeho případu a poskytovat další informace. Toto číslo budete muset zadat při každém vstupu do systému.

5. Všechny obavy z nedodržování předpisů bereme vážně a v případě každého hlášení podnikneme příslušné kroky. Během vyřizování vašeho oznámení vás budeme informovat o našem postupu.

6. Kdykoliv se můžete vrátit na webovou stránku a sledovat průběh svého případu pomocí svého čísla případu.

Speak Up

Co se stane po odeslání mého oznámení?

1. Potvrzení
původní zpráva neobsahuje dostatek informací/důkazů, bude vás kontaktovat a požádá vás o poskytnutí dalších informací/důkazů.
Po podání oznámení dostanete individuální číslo případu. Toto číslo vám umožní sledovat průběh vašeho oznámení po přihlášení se do systému Speak Up. Svoje oznámení sledujte na této webové stránce.

2. Třídění
Každé oznámení se pečlivě prozkoumá. Případ otevřeme, pokud vaše hlášení obsahuje minimálně informace a důkazy, které se dají použít. Vyšetřování bude vést náš pracovník Speak Up. 

3. Důvěrné vyšetřování
Vyšetřování bude vedené profesionálně a důvěrně, zapojíme jen osoby, které musí být zapojené. Náš pracovník Speak Up může vést důvěrné rozhovory se zaměstnanci, dodavateli nebo s kýmkoliv, o kom si myslí, že je pro vyšetřování důležitý. Všeobecně platí, že ukončení vyšetřování trvá přibližně 90 dnů, přičemž je možné, že v případě složitých záležitostí bude potřebné delší období. V každém případě se budou uplatňovat a dodržovat lhůty, stanovené platnými zákony a předpisy.

4. Rozhodnutí a odpověď
Po prozkoumání všech zjištění z našeho vyšetřování rozhodneme, zda došlo k porušení, a přijmeme příslušné opatření. Následně vás o tom budeme informovat.

Důležité upozornění
Závazek nepoužití odvetných opatření: Společnost Carmeuse zakazuje odvetná opatření jakéhokoliv druhu vůči zaměstnanci, jednotlivci nebo subjektu a podnikne v této souvislosti příslušné kroky. Kromě toho společnost Carmeuse chrání také práva dotčených osob.