Výroba železa

Vápno a výrobky na bázi vápna z Carmeuse hrají klíčovou roli při výrobě železa. Používají se jako tavicí přísady a umožňují upravit alkalitu, čímž umožňují výrobu strusky ve vysoké peci nebo upravit alkalitu pelet používaných zejména pro výrobu DRI. Jejich jedinečné vlastnosti, včetně schopnosti odstraňovat oxid křemičitý, regulace teploty a tavicí schopnosti, je činí nepostradatelnými v procesech výroby železa. Se zaměřením na udržitelné postupy přispívá zapojení výrobků na bázi vápna ke snížení dopadu na životní prostředí a k podpoře oběhového hospodářství v rámci procesu výroby železa. Vzhledem k tomu, že se ocelářský průmysl nadále vyvíjí, zůstává vápno základním kamenem jeho udržitelné budoucnosti.

Obrázek
steel_3
Menu

PŘÍPRAVA ŽELEZNÉ RUDY

Ocelářský průmysl po celém světě inovuje procesy a technologie, aby účinně snížil výrobní náklady a dopad na životní prostředí. Společnost Carmeuse nabízí výrobcům oceli řešení v podobě dodávek vysoce kvalitního vápence, dolomitického vápence a výrobků na bázi vápence, které pomáhají kompenzovat neustálé zhoršování kvality železné rudy.

Více informací
Iron_ore_4

KONTROLA SPÉKÁNÍ A OBSAHU VSTUPNÍHO MATERIÁLU

Zásaditost vstupního materiálu pro spékání je důležitým parametrem pro efektivní fungování procesu spékání a výrobu železa. Vhodný přídavek vápna ke stabilizaci zásaditosti spékaného produktu prospívá nejen procesu spékání, ale i následnému procesu výroby železa.

Více informací
Basicity_control_1

ODSÍŘENÍ TEKUTÉHO ŽELEZA

V procesu odsíření kapalného železa závisí účinnost a výtěžnost kovů částečně na kvalitě a spolehlivosti odsiřovacích tavidel. Společnost Carmeuse dodává tekutá mletá vápna v nejčistší a nejjemnější formě podle specifikace nebo ve směsi s kovovým hořčíkem a struskotvornými přísadami.

Více informací
Hot_metal_1