Rybníky

Sladkovodní potravní řetězce jsou tvořeny širokou škálou organismů, jejichž vyvážené soužití hraje velmi důležitou roli pro úspěšné fungování rybničních hospodářství. Okyselování rybníků je kritickým problémem v rybářství a produkci ryb, protože může mít škodlivé účinky na vodní ekosystémy a zdraví ryb. Dochází k němu zejména v důsledku hromadění kyselých látek ve vodních nádržích, což vede ke snížení hladiny pH. Okyselování vody může být důsledkem různých zdrojů, včetně zemědělských odpadních vod, průmyslových výpustí a atmosférických srážek. Představuje mnohostranný problém. Našim partnerům nabízíme řadu řešení, která pomáhají udržet rovnováhu v kvalitě vody.

Obrázek
Fishpond_fish