ViaCalco®

ViaCalco® je silniční pojivo na bázi vápna, které se používá k vysoušení, úpravě a stabilizaci půdy v závislosti na konkrétních požadavcích projektanta, geotechnika nebo vedoucího projektu. Nabízíme řešení úpravy půdy pro všechny typy jemných zemin ve vaší oblasti nebo zemi.

10 milionů
m³ ošetřené půdy za rok
>1.000
stavebních pozemků za rok
>40
roky odborných znalostí

Klíčové aspekty

  • Nejhospodárnější a nejekologičtější řešení pro zemní práce.
  • Široké portfolio výrobků, certifikované výrobky.
  • Optimalizace obsahu pojiva.
  • Okamžitý provoz na stavbě, vysoké tempo provádění.
  • Úspora nákladů - žádné dodávky kameniva, žádné náklady na skládky.