Závod na výrobu biomasy

Obavy z emisí CO2 zvyšují poptávku po zařízeních na výrobu energie z biomasy (BtE). Bohužel ne každý zdroj biomasy je bez škodlivin a někdy se projevuje značná variabilita. V důsledku toho by měly být zavedeny flexibilní a spolehlivé systémy regulace emisí. Stejně jako u všech průmyslových aplikací se musí zařízení BtE řídit normami, jako jsou ty, které jsou stanoveny směrnicí o průmyslových emisích v Evropě (2010/75/EU), a musí dodržovat související mezní hodnoty emisí. Sortiment výrobků CleanCalco® a tým technické podpory umožňují dosáhnout požadovaných zákonných požadavků s co nejnižším ekonomickým dopadem.

Obrázek
Biomass_pellets