TerraCalco®

TerraCalco® je řada produktů pro úpravu a zlepšení půdy. To znamená, že náš sortiment zlepšuje fyzikální, chemické a biologické vlastnosti půdy a činí ji zdravou.

1.000.000
hektary ošetřených plodin
>10.000
spokojených klientů
>25
let odborných znalostí

Klíčové aspekty

  • TerraCalco® má zásadní význam pro zlepšení celkového stavu půdy tím, že zvyšuje její pH na dobrou úroveň a zajišťuje její dlouhodobou údržbu.
  • TerraCalco® je zdrojem vápníku, jednoho z nejdůležitějších půdotvorných prvků, který umožňuje dokonalé hospodaření s vodou v půdě.
  • Použití TerraCalco® umožňuje lepší příjem hnojiv, jako je dusík, draslík a fosfor, ale také mikroprvků a zajišťuje optimální biologický a mikrobiologický život v půdě.