Všechny informace uvedené na této webové stránce se poskytují „tak, jak jsou“, bez jakékoliv záruky. Společnost Carmeuse neposkytuje žádnou záruku, výslovnou, předpokládanou ani zákonnou, v souvislosti s touto stránkou nebo jakýmikoliv na ní uvedenými informacemi.

Jediným a výhradním opravným prostředkem každého uživatele v případě jakéhokoliv nároku v souvislosti s touto stránkou, ať už je tento nárok založený na záruce, smlouvě, nedbalosti, objektivní odpovědnosti, nebo jakékoliv jiné teorii, je ukončení používání stránky. Společnost Carmeuse v žádném případě nenese odpovědnost za žádné náhodné, následné, sankční nebo zvláštní škody, včetně, ale bez omezení, jakýchkoliv škod ze ztráty zisku, údajů, používání nebo dobrého jména, z jakéhokoliv používání nebo nemožnosti používání této stránky nebo na ní uvedených informací.

Technické informace, srovnání, doporučení, analýzy nákladů, závěry a jiné názory, vyjádřené a obsažené na podstránkách této webové stránky, resp. v dokumentech ke stažení z této webové stránky se považují za přesné a spolehlivé. Společnost Carmeuse však neposkytuje žádnou záruku, výslovnou, předpokládanou ani zákonnou, týkající se těchto technických informací, srovnání, doporučení, analýz nákladů, závěrů a jiných stanovisek a nenese žádnou odpovědnost za ztráty nebo škody, vzniklé používáním nebo přijetím těchto informací. Historické informace nemusí nezbytně naznačovat budoucí výsledky. Přesnost jakýchkoliv zde uvedených závěrů je založená na přesnosti poskytnutých podkladových informací. Všechny rady, uvedené v tomto dokumentu, jsou všeobecné a nemusí být vhodné pro konkrétní okolnosti uživatele.

Pokud jde o jakýkoliv materiál, uveřejněný na stránkách, na které odkazuje tato stránka, společnost Carmeuse nenese žádnou odpovědnost za jakýkoliv materiál, uveřejněný na těchto stránkách. Zde uvedené dokumenty a grafika mohou obsahovat technické nepřesnosti, typografické chyby, resp. neaktuální informace. Používání těchto dokumentů a grafiky je na vlastní riziko uživatele. Společnost Carmeuse pravidelně nekontroluje materiály, zveřejněné na propojených stránkách a neschvaluje žádný materiál, uvedený na propojených stránkách. Jakékoliv rozhodnutí uživatele prohlížet propojené stránky je na jeho vlastní riziko.