TerraCalco® 95

TerraCalco® 95 je nejrychlejší řešení pro úpravu pH půdy, s nejvyšším obsahem Ca, granulované a rozmetatelné běžnými rozmetadly hnojiv.

>600.000
hektary ošetřených plodin
>7.000
spokojení klienti
15
roky odborných znalostí

Klíčové aspekty

  • TerraCalco® 95 je nejrychlejší a nejúčinnější přípravek pro zvýšení pH půdy.
  • Pokud chcete dosáhnout výrazně vyšších výnosů plodin a lepšího využití NPK hnojiv na vašem poli, musíte použít TerraCalco® 95.
  • Přídavek přípravku TerraCalco® 95 velkolepým způsobem zlepší zhutnělou strukturu půdy. Zajistí tak mnohem lepší hospodaření s půdní vodou a zajistí, že zásoby půdní vody budou více k dispozici pro kořeny plodin.