StabiCalco®

Řada produktů StabiCalco® je speciálně vyvinuta pro neutralizaci, solidifikaci a stabilizaci mnoha typů "kontaminovaných" odpadů, kalů a zemin. Tuto úpravu lze provádět in-situ nebo ex-situ v závislosti na typu kontaminace. Úprava pomocí produktů StabiCalco® umožňuje ekologické a bezpečné opětovné použití nebo zaručuje bezpečné vypouštění.

20
projekty sanace půdy za posledních 10 let
10
dlouholeté zkušenosti s řešeními na míru

Klíčové aspekty

  • K dispozici v různých formách: StabiCalco® Q, QL, QD (oxid vápenatý, produkty na bázi páleného vápna); StabiCalco® S (hydroxid vápenatý, hydratované vápno); StabiCalco® B (pojiva).
  • StabiCalco® Q a S jsou k dispozici v několika různých reaktivitách a granulometriích v závislosti na způsobu využití a ošetřovaném znečištění.
  • Neutralizace a imobilizace těžkých kovů a oxidů síry (SOx)
  • Individuální řešení vhodné pro vaši aplikaci díky přizpůsobeným pojivům zajišťujícím neutralizaci, imobilizaci a stabilizaci znečištěných zemin nebo kalů umožňující jejich opětovné využití.
  • Konzistentní kvalita ve všech třídách výrobků.

K dispozici jsou výrobky s různou distribucí velikosti částic přizpůsobené potřebám použité technologie a instalace.