EcoVadis je mezinárodně uznávaný hodnotitel udržitelnosti podnikání a referenčním subjektem v B2B sektorech a globálních dodavatelských řetězcích. Na základě 21 kritérií je hodnocení rozdělené do čtyř oblastí: životní prostředí, pracovní a lidská práva, etika a udržitelné obstarávání. V roce 2022 EcoVadis opětovně certifikoval více organizačních jednotek Carmeuse po celém světě. 6 subjektů dosáhlo úroveň PLATINUM, 2 úroveň GOLD a 4 úroveň SILVER.

Organizační jednotky Carmeuse dokázaly systematicky zlepšovat dosažené charakteristiky od roku 2017 díky excelentní týmové práci ve všech zemích, jichž se hodnocení týkalo, a díky implementaci několika projektů, jako například certifikace OHSAS 18001 v provozech Carmeuse Europe, revidovaný etický kodex Carmeuse, kodex chování dodavatele Carmeuse a zvýšená úroveň předkládaných zpráv.

Pro společnost Carmeuse představují certifikace a ratingy základní rámec a uznání na mezinárodní úrovni, které umožňuje, aby naše společnost mohla mít dlouhodobou strategickou vizi, abychom zlepšovali naši organizaci a kvalitu našich služeb, jakož i způsob, jakým fungujeme. Je to také velká ekonomická a reputační příležitost, která demonstruje našim zákazníkům, dodavatelům a zaměstnancům naše odhodlání přispívat k lepšímu světu. 

Ecovadis rating 2021
EcoVadis Results of 2022 for Carmeuse (silver, gold and platinum)