Zpracování kalů

Zpracování kalů hraje zásadní roli v udržitelnosti životního prostředí a ochraně vodních zdrojů. Zahrnuje různé techniky nakládání s kaly, které jsou vedlejším produktem čištění odpadních vod a průmyslových procesů, a jejich zpracování. Tato část se bude zabývat dvěma zásadními aspekty zpracování kalů: Biologické zpracování kalů a nakládání s bagrovacími kaly. Pochopení těchto procesů umožní průmyslovým podnikům a komunitám efektivně nakládat s kaly, a tím chránit vodní zdroje a podporovat ekologickou rovnováhu. Zavedením těchto technik můžeme přispět k čistší a udržitelnější budoucnosti.

Obrázek
Sludge_4
Menu

BAGROVÁNÍ KALŮ

Bagrování je nezbytné pro splavnost přístavů a vodních cest pro vodní a povodňové hospodářství. V souladu s koncepcí oběhového hospodářství lze vybagrovaný materiál často znovu využít několika způsoby. Kontaminované sedimenty, i když se vyskytují v malých objemech, lze znovu použít pouze po speciálním zpracování. Kontaminované sedimenty a jejich konečné využití podléhají přísným environmentálním limitům. Společnost Carmeuse vyvinula produktovou řadu StabiCalco®, která splňuje požadavky na úpravu bagrovacích kalů.

Více informací
Dredging_sludge_1