Úprava vody

V dnešním neustále se vyvíjejícím tržním prostředí je úprava vody nejen nutností, ale i strategickou výhodou. Ať už působíte v průmyslovém, komerčním nebo rezidenčním sektoru, přístup ke spolehlivým a účinným řešením úpravy vody může mít zásadní význam. Pochopením významu úpravy vody a přijetím inovativních technologií učiníme významný krok směrem k udržitelné a zdravější budoucnosti naší planety. Pamatujte, že každá kapka se počítá. Ve společnosti Carmeuse se věnujeme poskytování špičkových řešení pro úpravu vody v různých odvětvích. Díky týmu odborníků a závazku k udržitelnosti se snažíme řešit naléhavé výzvy v oblasti čištění odpadních vod, procesní vody a úpravy pitné vody.

Obrázek
industrial_water
Menu

ODPADNÍ VODA

Voda je jedním z klíčových prvků pro život na naší planetě, proto je nutné, aby byla před vypuštěním zpět do přírody vyčištěna. Čistírny odpadních vod jsou instalovány v obcích a průmyslových podnicích, aby splňovaly fyzikální, chemické a biologické limity stanovené místními orgány s cílem zajistit bezpečnou a zdravou vodní bilanci. Řada výrobků AquaCalco® umožňuje dosáhnout těchto limitů nákladově efektivním způsobem díky různým funkcím výrobků.

Více informací
Wastewater_2

TECHNOLOGICKÁ VODA

Voda je základním zdrojem téměř pro všechny druhy průmyslu. Tyto takzvané procesní vody se používají v široké škále aplikačních variant od vody uvnitř reakčních procesů, chladicí vody, vody v kotlích atd. Procesní vody, které často pocházejí z povrchových vod nebo recyklovaných odpadních vod, musí být upraveny v souladu se specifikacemi požadovanými výrobou, aby byl umožněn dobrý a stabilní výrobní proces. Řada výrobků AquaCalco® umožňuje díky různým vlastnostem výrobků dosáhnout specifických požadavků nákladově efektivním způsobem.

Více informací
Process_water

PITNÁ VODA

Pitná voda se připravuje z podzemních studní, zdrojů a povrchových vod. Ve většině případů se tyto surové vody musí čistit a dezinfikovat, aby vyhovovaly normám pro pitnou vodu. Kromě čištění stále více zemí zavádí kontrolu tvrdosti vody s cílem dodávat koncovým uživatelům "měkkou" vodu, což vede ke zlepšení kvality vody, která povede k vyšší udržitelnosti díky nižší spotřebě čisticích prostředků, snížení tvorby vodního kamene a koroze v dopravních potrubích a vybavení domácností. Řada výrobků AquaCalco® W se účinně používá jak v procesu čištění, tak při regulaci tvrdosti v souladu s normou EN-12518 pro pitnou vodu.

Více informací
Drinking_water_1