AquaCalco® W

Produkty AquaCalco® W jsou vápenaté produkty určené k bezpečné a čisté úpravě pitné vody. Použití těchto výrobků je různé, od čištění, regulace pH, remineralizace až po změkčování vody, a jsou dokonce vhodné pro použití v pokročilých dekarbonizačních jednotkách, jako jsou peletové reaktory.

>7 mil.
Evropané používají pitnou vodu upravenou pomocí AquaCalco®
215 mil.
m3 pitné vody vyrobené pomocí AquaCalco®
>30
dlouholeté odborné znalosti v oblasti úpravy pitné vody

Klíčové aspekty

 • K dispozici v různých formách:
  AquaCalco® LSW (uhličitan vápenatý, vápenec);
  AquaCalco® QW (oxid vápenatý, pálené vápno);
  AquaCalco® SW (hydroxid vápenatý, hydratované vápno);
  AquaCalco® MW (vápenné mléko, suspenze hydratovaného vápna).
 • Vhodné pro úpravu vody určené k lidské spotřebě v souladu s normou EN 12518. Velmi nízký obsah hliníku umožňuje výrobu vody pro nemocnice.
 • Používá se v obrovském množství aplikací, jako je dekarbonizace bazénů, zvýšené změkčování v peletových reaktorech, remineralizace, čištění a regulace pH.

K dispozici jsou produkty s různou distribucí velikosti částic a koncentrací přizpůsobené potřebám použité technologie a zařízení.